dpnova ställer in betalningarna

Företagsnytt

Dpnova har pga. likviditetsbrist inför sommaren valt att låta företaget gå in i rekonstruktionsförfarande.

Rekonstruktionen innebär att företaget gör betalningsinställelse gentemot nuvarande fordringsägare och övergår till kontantbetalning för löpande verksamhet.

Ansökan har lämnats till Tingsrätten i Stockholm som också utnämnt Björn Ericsson hos Ackordcentralen i Göteborg som rekonstruktör.

Dpnova avvaktar just nu att rekonstruktören genomför förhandlingar med leverantörerna samtidigt som arbete sker för att strategiskt ta verksamheten vidare.

Företaget drivs för övrigt vidare  i enlighet med tidigare planer och förväntar sig att vara på fötter någon gång under tidig höst. Som tidigare planerat har dpnova öppet hela sommaren med full bemanning igen i mitten av augusti.

Dpnova har länge varit Nordens största tandteknikerlabratorium. Turerna kring dpnova har varit många den sista tiden med flera ledar- och ägarbyten.

Taggar
Företagsnytt