Dr Otto Zuhr: Vill man så kan man lära sig. Detta är sanningen

UTBILDNING

Sverigeaktuelle parodontologen Dr Otto Zuhr anses av många ligga steget före det mesta inom fältet oral mikrokirurgi. Han har förbättrat och förnyat flera behandlingar. Ett av hans hjärtebarn är en egen serie kirurgiska instrument.

Dr Zuhr samarbetar sedan många år med professor Marc Hürzeler. Tillsammans driver de ”The Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute” i München.

– Vi utvecklade egna instrument för mikrokirurgi redan för 15 år sedan. Oral mikrokirurgi är ingen klassisk disciplin inom mikrokirurgi, till skillnad mot exempelvis mikrokirurgi i ögon.

Zuhr och Marc Hürzeler fann få dugliga instrument för oral mikrokirurgi. De kunde inte använda ögonkirurgernas instrument. Vävnaderna i munnen är helt annorlunda. Många instrument de prövade bröts sönder.

Ergonomi ut i fingerspetsarna

Av en händelse träffade Zuhr och Hürzelser skaparen av Stabilo-pennorna. Det är en ergonomiskt anpassad penna. Stabilopennans skapare kunde presentera vetenskapliga bevis på att ergonomin underlättade skrivprocessen för barn.

– Vi är också väldigt intresserade av ergonomi. För att göra en lång historia kort, beslöt vi oss för att försöka utveckla en serie instrument tillsammans med deras experter i ergonomi.

Ergonomerna upptäckte att ungefär hälften av rörelsernas under en oralkirurgisk operation var roterande. Den roterande rörelsen mellan fingrarna är mycket precis. Därför bör handtagen vara runda.

Av övriga rörelser,  var nästan alla tryckande eller dragande, fann ergonomerna.  För det fanns ännu mindre stöd i befintliga instrument. Instrumenten som Zuhr och Hürzeler utvecklade, har tydliga räfflor, för bättre grepp under tryck och drag.

– Vi fick fram instrument som var helt annorlunda mot vad vi väntat oss. Inget liknande hade gjorts inom oral kirurgi tidigare.

Vetenskap i fokus

Att ergonomer kunde visa upp vetenskapliga bevis var avgörande. Zuhr är ständigt på jakt efter nya vetenskapliga rön som kan utveckla undervisningen.

– Ju mer vetenskapliga rön som vi får in, ju mer införlivas i undervisningen. Detta kan aldrig upphöra. Aldrig. Om man upphör med detta är man död.

I sin undervisning är Zuhr särskilt noga med att eliminera obsolet kunskap. Det man trott tidigare, men som visat sig vara fel, måste bort.

– Många saker som vi gjorde enligt den kunskap vi då hade, måste vi med överge. Och det är smärtsamt.

Man kan om man vill lära sig

Tvärtemot vad man skulle kunna tro, tycker inte Zuhr att ämnet oral kirurgi är svårt eller krävande. Det avgörande är att studenten utmanas av att bli bättre.

– Du måste ha en grundläggande kunskap och du måste kunna leverera med dina händer på din patient. Detta är något som många tycker är frustrerande. Man känner att man aldrig kommer att klara av bägge. Men å andra sidan är det spännande och utmanande. Därför vill jag alltid förmedla att om man vill lära sig, så kommer det att gå. Vill du, så kan du. Detta är sanningen.

SACD och Dr Otto Zuhr presenterar:

Källa: SACD

Taggar
UTBILDNING