Dubbelt bidrag gav små effekter på antalet besök

tandvårdsbidrag

Fördubblingen av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), som infördes förra året, ledde till en liten ökning i besöksfrekvens bland de som är 75 år och äldre. Det har dock inte gjort att personer i andra åldersgrupper besökt tandvården oftare. Det framgår av en rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tagit fram.

Patienter som besökte tandvården har däremot fått fler förebyggande åtgärder vid sina besök efter ATB-reformen, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.
Antalet patienter som fick informationsåtgärder ökade med cirka 1–9 procent beroende på vilken åldersgrupp man tillhör, medan antalet patienter som behandlades med tandstensborttagning ökade med mellan 7–18 procent.

Det är positivt att fler patienter fick förebyggande åtgärder. Resultatet från den andra delen av studien tyder dock på att ett förhöjt ATB kan medföra en risk för icke odontologisk motiverad konsumtion av förebyggande tandvård och därmed statliga medel, säger Gun-Britt Lundin.
Det var i april 2018 som regeringen fördubblade det allmänna tandvårdsbidraget för att ytterligare stimulera till regelbundna tandvårdsbesök i förebyggande syfte. Reformen ökade statens kostnader från 1 miljard till 1,8 miljarder kronor.

Källa: TLV