Duraphat ingår i högkostnadsskyddet

TLV

Förebyggande behandling med Duraphat 5 mg natriumfluorid per gram tandkräm till unga vuxna och vuxna patienter med förhöjd risk för upprepade kariesangrepp ingår numera i högkostnadsskyddet.

Vid förhöjd risk för karies rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård sköljning med fluorlösning, borstning med tandkräm innehållande en hög fluorhalt, fluorlackning två till fyra gånger per år eller daglig användning av fluorgel i bettskena.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Duraphat är Top Dent fluor (fluorgel i bettskena) eftersom produkterna har liknande rekommendationsgrad enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Produkterna är indicerade för samma patientgrupp och är de produkter i läkemedelsförmånerna som har jämförbar fluorkoncentration. Kostnaden för behandling med Duraphat är lägre än kostnaden för behandling med Top Dent fluor.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Duraphat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet började gälla den 21 april 2017.

 

Beslut TLV

Taggar
TLV