EAO går vidare från Rom till Stockholm

Aktuellt

Årets EAO kongress i Rom lockade över 4 000 besökare. Experter från Europa, Korea, Kanada och USA föreläste kring den senaste forskningen med betoning på förenkling, förutsägbarhet och kvalitet i olika behandlingsmetoder för tandimplantat för deltagarna i European Academy for Osseointegration.

 

Mer debatt och interaktivitet

Vid årets kongress användes en rad nya grepp för att skapa ökad interaktivitet mellan föreläsare och åhörare. Bl a använda man ett debattformat där flera olika lösningar på ett kliniskt problem presenterades. Åhörarna hade också möjlighet att utrycka sin åsikt i en viss fråga via ett röstningssystem med sina smartphones. Feedback från deltagarna på de nya mötesidéerna kommer att ligga till grund för planeringen av nästa års program.

 

Stockholm nästa

Planerna är redan igång för nästa kongress, som kommer att äga rum i Stockholm den 24-26 september 2015 på Stockholmsmässan. Programmet kommer att återspegla de framsteg som organisationen åstadkommit över de senaste 50 åren – ”50 years of Clinical Osseointegration”.

 

EAO’s nya ordförande Björn Klinge tog tillfället att bjuda in alla till sin hemstad Stockholm nästa år och lovade erbjuda ett program med både historiska perspektiv och banbrytande tekniker.

 

Abstracts för Stockholms-kongressen kan lämnas in mellan december 2014 och den 1 april 2015.

 

EAO Congress Stockholm >>

 

 

/Gunilla Ekholtz

Taggar
Aktuellt