Eastmaninstitutet vinnare av ROT-priset 2017

utmärkelse

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats av Locum som förvaltar Stockholms läns landstings vårdfastigheter. Renoveringen gjorde i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har till-gänglighetsanpassats.

– Det är jätteroligt att vi har fått det här priset. Det här visar att vi har gjort ett bra arbete när vi har renoverat Eastmaninstitutet. Arbetet med att omvandla lokalerna och samtidigt behålla byggnadens gamla charm har varit ett tufft arbete för Locum och övriga inblandade, inklusive verksamheten, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum.

Syftet var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar. Detta har möjliggjorts genom en kraftig utökning av antalet behandlingsrum från 43 till 61 rum.

Dessutom har byggnadens logistiska kapacitet förbättrats för att lättare hantera transporter av olika slag. Ekonomisk hållbarhet har varit ett av ledorden under ROT-arbetet och många delar av originalmöblemang och material har återanvänts.

– Eastmaninstitutet är en unik byggnad med höga arkitektoniska kvaliteter. Vi har varit måna om att bevara dessa samtidigt som lokalerna ska kunna bidra till en bra tandvård för våra patienter. ROT-priset är ett erkännande av att vi har lyckats med det och något som alla inblandade bör känna stolthet över, säger Paul Lindquist (M), landstingsråd och styrelseordförande i Locum.

– Det här är ett bra exempel på hur ett duktigt projektteam kan anpassa en 80-årig byggnad till en högspecialiserad verksamhet med dagens krav. Eastmaninstitutet är för stockholmarna en välkänd byggnad och institution. Att man fortfarande har samma typ av verksamhet som huset ursprungligen byggdes för är verkligen ett tecken på långsiktig hållbarhet, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

Juryns motivering:

Ombyggnaden av Eastmaninstitutet har gjort det möjligt att samla alla Folktandvårdens specialistmottagningar i det gamla q-märkta huset.

Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas.

Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad.

Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.

Källa: Pressmeddelande Locum AB

Taggar
utmärkelse