Eklund Foundation delar ut 160 000 euro till odontologisk forskning

Forskningsanslag

Eklund Foundation tillkännager nu vilka projekt som tilldelas medel 2016. Bland sökande från hela världen har stiftelsen valt ut fyra välförtjänta odontologiska forskningsprojekt som får ta emot sammanlagt 160 000 euro. Eklund Foundation inrättades 2015 till stöd för forskning och utbildning inom det odontologiska området.

– Stiftelsen ger oss en fin möjlighet att bidra till dagens viktiga odontologiska forskning och visa tandvården vår uppskattning, säger Joel Eklund, VD TePe Munhygienprodukter AB och styrelseordförande Eklund Foundation.

Stiftelsen tilldelar medel till följande projekt:

Oral conditions in patients with Reumatoid Artheritis: a population based case-control study

Huvudsökande: Stefan Renvert, Högskolan Kristianstad.

Tilldelning: 708 426 SEK (73 913 EUR).

”Idag finns det vetenskapliga studier som talar både för och emot ett samband mellan parodontit och reumatoid artrit. Denna studie kan bidra till att belysa den eventuella kopplingen mellan dessa båda sjukdomar.”

The oral cavity as a source of febrile neutropenia: An observational study in patients with solid tumors treated with myelosuppressive chemotherapy

Huvudsökande: Alexa Laheij, ACTA Netherlands.

Tilldelning: 32 000 EUR.

“Patienter med solida tumörer får ofta cytostatikabehandling som kan leda till febril neutropeni. Studien kommer att undersöka eventuell påverkan av dentala foci på denna bieffekt, vilket kan förändra synen på framtida behandlingsplanering.”

Metagenomic profiling of the microbiome associated with peri-implant diseases through high-resolution shotgun sequencing

Huvudsökande: Paolo Ghensi, University of Trento, Italy.

Tilldelning: 40 000 EUR.

”Parodontala sjukdomar, såsom peri-implantär mukosit och peri-implantit, förekommer i stor utsträckning hos patienter som behandlats med tandimplantat. Denna studie är viktig för förståelsen av dessa sjukdomar, då den kommer att studera det plack som är kopplat till dessa tillstånd.”

Primary prevention of complications in implant treatments: Protocol for maintenance of dental implants.

Huvudsökande: Eriberto Bressan, University of Padova, Italy.

Tilldelning: 15 000 EUR.

”Trots att vikten av stödbehandling vid implantat är välkänd förekommer komplikationer som påverkar implantaten. Detta projekt kommer att fokusera på delar av protokollet för uppföljning efter implantatbehandling och har därmed möjlighet att bidra till ett framgångsrikare stödbehandlingsprogram.”

Källa: Pressmeddelande TePe

TePe Munhygienprodukter AB är ett svenskt företag grundat 1965. Sortimentet av mellanrumsborstar, tandborstar och tandstickor är framtaget i samarbete med tandvårdsexpertis med syfte att främja en god munhälsa. All design, utveckling och produktion bedrivs vid huvudkontoret i Malmö. Dotterbolag i sex länder och distributörer i över 60 länder marknadsför produkterna, som huvudsakligen säljs via tandvård, apotek och dagligvaruhandel. TePe har 300 anställda och en omsättning på 600 mkr (2015).