En till allt: Nya IPS Ivocolor stains

PRODUKTNYHET

Universalsortiment av stain och glaze för alla IPS keramiska material.
IPS Ivocolor, den nya serien av stain- och glazematerial, kan användas tillsammans med IPS keramer och Wieland Zenostar. Nu behöver dentalteknikerna endast en sorts material för individuell karaktärisering av laboratorieframställda restaurationer.

Ivoclar Vivadent erbjuder olika keramiska system. Fram till nyligen har varje system haft sitt eget karaktäriseringsmaterial. Stain- och glazematerialen i de olika systemen har inte varit kompatibla med varandra. De välbeprövade egenskaperna från IPS stainsystem har kombinerats med innovativa vidareutvecklingar och skapat den nya materialserien, IPS Ivocolor. Detta leder till ökad effektivitet som förbättrar ekonomin ytterligare och ger restaurationer med hög kvalitet.

IPS Ivocolor: Universalsortiment av stain- och glazematerial till alla IPS keramiska material.

Estetisk, effektiv, ekonomisk

Det nya systemet erbjuder flera fördelaktiga appliceringsegenskaper. Tack vare kombinationen av utvalda färger, får tandteknikerna individuell frihet med karaktäriseringsarbetet. Den nya låg-brännande glassammanssättningen ger bränntemperaturer på 710°C och högre, vilket skapar naturliga restaurationer med högglans, utan grå eller vit missfärgning, redan efter en glansbränning. IPS Ivocolor passar till hög- och låg-brännande IPS keramiska material och gör det möjligt att få högestetiska resultat oberoende av den termiska expansionskoefficienten (CTE) på den bearbetade keramen. Tack vare detta behöver tandteknikerna från och med nu endast ett enda system för individuell framställning av press, CAD eller skiktningskeramer samt Wieland Zenostar zirkonia material.

Shade, Essence och Glaze

Systemet består av shade-material för färgning av restaurationer enligt A-D färgskalan och essence-material som blandas med vätskor för att skapa färgeffekter. Dessutom erbjuds glaze-material i pulver- och pastaform – med och utan fluorescerande partiklar. Shade och essence innehåller också fluorescerande partiklar. Materialen levereras som ett Starter kit eller fullständiga Shade och Essence kit.

 

Ivocolor® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.

Zenostar® är ett registrerat varumärke från Wieland Dental + Technik GmbH.

 

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
PRODUKTNYHET