EQT intresserat av att köpa Praktikertjänst

Aktuellt

Riskkapitalföretaget EQT är intresserat av att köpa Praktikertjänst och föreslår ett pris på 6,7 miljarder kronor.

EQT är, i det indikativa budet, berett att betala 1 000 kronor per aktie, jämfört med dagens 185 kronor. Men Praktikertjänsts styrelse råder sina aktieägare att tacka nej, enligt uppgifter till Dagens Medicin.

Styrelsen för EQT har den senaste tiden haft överläggningar med styrelsen för Praktikertjänst. På torsdagen fick de 2 210 läkarna och tandläkarna som äger Praktikertjänst ett brev om affären.

– EQT:s affärsmodell är att köpa bra företag och att fortsätta utveckla dem. Vi värdesätter det lokala entreprenörskapet inom Praktikertjänst och det fina patientarbetet, säger Ulf Mattsson, tilltänkt styrelseordförande och industriell rådgivare knuten till EQT.

Källa/läs mer: Dagens Medicin ››

 

Så här kommenterar Praktikertjänsts styrelseordförande Anders Jonsson budet från EQT:

Skälet till att Praktikertjänsts styrelse råder sina aktieägare att tacka nej till budet är att man anser att erbjudandet inte stämmer överens med Praktikertjänsts affärsmodell med lokalt entreprenörskap, enligt Anders Jonssons styrelseordförande.

Praktikertjänst nuvarande organisation och affärsmodell med många aktiva ägare är långsiktig och ett bra alternativ till offentligt ägd vård, säger Anders Jonsson vidare. – Vi känner oss smickarde att ett företag som EQT visar intresse för Praktikertjänst. Det tyder på att de uppfattar oss som ett välkött företag, avslutar Anders.

 

Om EQT:

EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 18 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett överlägset nätverk av självständiga industriella rådgivare genomför EQT sin affärsidé genom att förvärva eller finansiera starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och hjälper dem att utvecklas till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 10,8 miljarder i ca 100 företag och genomfört omkring 50 exits. EQT-ägda företag har drygt 500 000 anställda.

Källa: Wikipedia

 

Taggar
Aktuellt