Erik Lennartsson första skandinav med Master of Science in Oral Implantology

Personnytt

Tandläkare Erik Lennartsson, verksam med bas i Mörby utanför Stockholm, har nyligen erhållit sin Master of Science in Oral Implantology från Göthe Universitetet i Frankfurt. Han är den första skandinav som genomgått denna masterutbildning.

Till stor belåtenhet för både kollegor och patienter har Erik Lennartsson under flera år skickligt genomfört ett stort antal implantatoperationer. Nu har han också formellt fått sin ”Master of Science (M.Sc.) in Oral Implantology” efter att under två år genomgått en postgraduateutbildning i Frankfurt am Main.

Under den här perioden har Erik också författat en masteruppsats med titeln “Comparison Between Internal Sinus Floor Elevation and Lateral Window Technique without Grafting Material – A Review of the Literature”. Den handlar sammanfattningsvis om sinuslyft och benuppbyggnad i ansikte och käke.

 

Hela mastersutbildningen, som också inkluderat ett stort antal dokumenterade fall på hemmakliniken, avslutades vid en opponering den 8 mars.

erik_lennartsson

– Naturligtvis känner jag mig stolt och lättad över att den här fasen nu är avklarad. Den har förutom all kunskap, också gett mig många värdefulla kontakter för framtiden, säger Erik Lennartsson, och konstaterar att han nu kan gå vidare med flera intressanta projekt på hemmaplan.

 

Källa: Praktikertjänst

Taggar
Personnytt