Estetik, hög kvalitet och effektivitet: Nya kompositer gör det möjligt

PRODUKTNYHET

Många tandläkare önskar sig effektiva alternativ istället för den komplexa fler-skikttekniken. Man vill ha kompositer som är tidsbesparande samtidigt som de är användarsäkra. Detta gäller särskilt för restaurationer posteriort i det permanenta bettet, för klass I och II fyllningar.

Med 3s PowerCure har du lösningen: Produkter som är optimalt koordinerade för extremt effektiv framställning av estetiska och högkvalitativa direkta restaurationer.

Färre arbetssteg

3s PowerCure är ett öppet produktsystem som består av en-komponents adhesivet Adhese Universal, den intelligenta och högeffektiva ljushärdningslampan Bluephase PowerCure, den skulpterbara Tetric PowerFill och den flytande kompositen Tetric PowerFlow – den senaste innovationen från Ivoclar Vivadent. Den utökade skikttjockleken på upp till 4 mm reducerar signifikant antalet behandlingssteg som krävs.

Samma estetiska resultat som med konventionella kompositer

Konventionella kompositer som skapats för framställning av tjocka skikt är ofta mycket translucenta. Tack vare den högreaktiva ljusinitiatorn Ivocerin har man lyckats utveckla Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow för estetiska posteriora restaurationer. Dessa 4-mm kompositer erbjuder translucens-nivåer som liknar emaljens och dentinets. Det blir möjligt att uppnå samma estetiska resultat i det posteriora området, som med konventionella kompositer. Dessa material kan dessutom ljushärdas från ocklusalt håll under endast 3 sekunder med den nya Bluephase PowerCure ljushärdningslampan.

Fig.: Det nya 3s PowerCure produktsystemet från Ivoclar Vivadent gör det möjligt för dig att uppnå estetiska posteriora restaurationer med hög effektivitet.

Det intelligenta ljushärdningsljuset

Bluephase PowerCure är den nya generationens ljushärdningslampa. Det är den mest intelligenta Bluephase som någonsin existerat. Tack vare det automatiska assistanssystemet, upptäcker apparaten själv om en oavsiktlig rörelse på handstycket sker under ljushärdningsarbetet. Genom att vibrera varnar den användaren för felaktig användning och exponeringstiden förlängs automatiskt. Om den oavsiktliga rörelsen förhindrar materialet att härdas ordentligt kommer lampan automatiskt att avbryta exponeringscykeln. Sedan kan arbetet återupptas korrekt.

Upplev skillnaden

Sammanfattningsvis: Färre skikt, extremt kort exponeringstid – med 3s PowerCure produktsystem för estetiska posteriora restaurationer reduceras risken för appliceringsfel och otillräcklig härdning. Tandläkarna kommer att märka skillnaden direkt.

 

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
PRODUKTNYHET