Estetisk och funktionell bettskena

Fallstudie

Fallet beskriver en 42-årig man med ett gravt destruerat bett efter långvarig bruxism. Både emalj och dentin har omfattande slitageskador och ställvis har även emaljen frakturerat loss. På grund av det kraftiga slitaget har även en sänkning av bettet ägt rum, minskad vertikal dimension och malocklusion.

En estetiskt utformad bettskena planerades för att i första hand undvika interferenser och stabilisera ocklusionen. Bettskenan fungerade även för utprovning av ett nytt ocklusionsläge. Patienten gavs med bettskenan möjlighet att känna av detta och han kunde samtidigt få en uppfattning om, och lämna synpunkter på, den estetiska utformningen av den kommande permanenta konstruktionen.

Med hjälp av PlaneSystem® och Face Hunter skanner kunde mittlinje, ocklusalplan och andra relevanta data överföras till mjukvaran för framställning av bettskenan. Baserat på dessa data kunde tänderna placeras korrekt och kontrolleras i den virtuella artikulatorn.

Bettskenan frästes därefter ut i Multistratum® Flexible, ett kompositmaterial, och lämnades ut till patienten.

Taggar
Fallstudie