Ett fyrtiotal tandläkarmottagningar kan få betala vite

Aktuellt

Närmare hälften av alla landets tandläkarmottagningar som använder panoramaröntgen saknade tillstånd när Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde en kontroll 2012. Ett fyrtiotal av dem kan nu få betala vite om de fortsätter med den otillåtna verksamheten. Tandläkarmottagningarna ska också redovisa för myndigheten hur de lever upp till kraven i strålskyddslagen.

Förra året genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten en kartläggning som visade att cirka 45 procent av de som utfört panoramaröntgenundersökningar under perioden 1 januari 2011 till 12 juni 2012 saknade tillstånd för detta. Det motsvarar drygt 600 tandläkarpraktiker. Flera av dessa har nu sökt och fått de tillstånd som krävs.

Men ett fyrtiotal har ännu inte hört av sig till myndigheten. Därför varnar nu myndigheten dessa att de kommer att åläggas att betala ett vite om 10 000 kronor varje gång de använder panoramaröntgen utan att ha tillstånd för det. Tandläkarmottagningarna måste också redovisa för myndigheten hur de i framtiden ska leva upp till kraven i strålskyddslagen.

– All röntgenutrustning som finns på tandläkarmottagningar måste uppfylla kraven på strålsäkerhet för att skydda såväl patienter och personal från onödiga stråldoser. Det är anmärkningsvärt att så många inte uppfyller det kravet, säger Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten telefon 08 799 4443 eller myndighetens pressjour telefon 08 799 40 20.

Läs föreläggandena: Till listan med förelägganden

Fakta:
Panoramaröntgen är en teknik som används för att ta röntgenbilder på både över- och underkäken samtidigt. Det görs ibland vid implantatbehandlingar och vid större behandlingar som ska förhandsprövas hos Försäkringskassan.

Den stråldos som den enskilde patienten får från röntgen inom tandvården är mycket liten och riskerna generellt små. Men eftersom en stor andel av befolkningen undersöks är det ändå viktigt att följa upp röntgenanvändningen. Enligt strålskyddslagen är all användning av röntgen och innehav av röntgenutrustning tillståndspliktig. För legitimerade tandläkare finns ett generellt tillstånd för vanlig tandläkarröntgen där bilder tas i munnen, det vill säga röntgenutrustning avsedd för intraoral bildmottagare. All annan röntgenutrustning och verksamhet med röntgen kräver särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs tidigare nyhet: ”Nästan varannan tandläkare saknar tillstånd för panoramaröntgen” (2012-09-04)

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Taggar
Aktuellt