Ett revolutionerande nytänk inom skruvade implantatlösningar

Uppfinning

Inga generande bukala eller faciala skruvgenomgångar, fullständig oavhängigt av läge och vinklar upp till 45°.
Helt utan krångliga och tidsödande anpassningar.

Passa på och träffa Addbutment AB i montern B01:43 på Swedental.

Taggar
Uppfinning