Få ändringar i föreskriften om Tandvårdsstödet från den 1 september

Aktuellt

Den 1 september 2011 börjar en ny, omtryckt föreskrift om statligt tandvårdsstöd att gälla. Årets ändringar är få i sak. Istället har ändringar gjorts som syftar till färre tolkningstvister vid eventuella kontroller eller prövningar i domstol. En årlig omräkning av referenspriserna finns också med i föreskriften.

TLV kommer också att utöka handboken om tandvårdsstödet med ett stort antal kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.

Den nya versionen av handboken finns redan att ladda hem från TLV;s webbplats.

http://www.tlv.se/tandvard/tandvardsstodet/andringar-i-tandvardsstodet/

Taggar
Aktuellt