Få översikter om äldres munhälsa och tandvård i ny SBU-rapport

Rapport

Forskare vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola har undersökt det vetenskapliga kunskapsläget om äldres munhälsa och effekter av olika tandvårdsbehandlingar. Endast på två områden fanns det systematiska översikter av befintlig forskning.

Undersökningen av forskningsläget om äldres munhälsa delades in i tolv ämnesområden:

 • karies
 • sjukdomar i tandfästet
 • mun- och ansiktssmärta samt käkfunktion
 • slemhinneskador
 • munrörelser (t ex för att tala, tugga, svälja)
 • muntorrhet
 • dålig andedräkt
 • samband munhälsa–övrig medicinsk hälsa
 • problem med kommunikation/samspel
 • livskvalitet
 • etik
 • organisation

På tio av dessa områden fann författarna inga tillräckligt välgjorda systematiska översikter av befintlig forskning. På två områden fanns det åtminstone några sådana sammanställningar.

Som exempel på en fråga som faktiskt har besvarats med hjälp av en systematisk översikt lyfter forskarna fram att munvård av äldre personer på sjukhus eller äldreboende kan förebygga lunginflammation. Ett annat exempel är att undernäring hos de äldre är kopplat till dålig aptit och total tandlöshet – inte till exempelvis oro, tuggsvårigheter eller hjärt-kärlsjukdom. Strategier för att förebygga undernäring borde inriktas mot aptitlöshet och tandlöshet, anser författarna.

I arbetet med rapporten från Malmö högskola har även några medarbetare på SBU bidragit.

 

Publikation

Ny rapport: Äldres munhälsa och tandvård: en kartläggning av systematiska översikter.

 

Taggar
Rapport