Fallstudie: Oklusalt skruvade broar med gängade skruvkanaler

Fallstudie

Fallstudie från Zirkonzahn: Målet med detta arbete var att förse unga patienter, som saknade tandanlag sedan födseln, med fasta proteser i över- och underkäken. I samråd med tandläkaren planerade vi två implantatburna Prettau® Bridges med titanbaser. Zirkonzahns Prettau® Zirconia valdes som material för dess naturliga utseende och dess höga böjhållfasthet på upp till 1 200 MPa (Münchens universitet), vilket gör det lämpligt för upp till 14-ledsbroar (ocklusalt skruvade eller cementerade).

Efter att vi digitaliserat patientens situation, framställde vi en digital tanduppsättning med patientens tidigare proteser som referens. Vi använde det naturliga tandsetet TRITON från det virtuella tandbiblioteket ”Heroes Collection”, fräste resultatet i Temp Basic och täckte gingivadelarna på de utarbetade strukturerna med komposit. Efter färdigställande skickade vi platsprototyperna till tandläkaren för inprovning. Därefter digitaliserade vi de små ändringarna på strukturerna med scanning och satte ihop dem med vår tanduppsättning i modelleringsprogrammet. På så sätt överfördes de önskade korrigeringarna exakt. Innan Prettau® Zirconia bearbetades med fräsapparaten M5 försåg vi skruvkanalerna digitalt med gängor. Dessa inarbetades därefter i de frästa strukturerna med CAD/CAM gängfräsar. Passande plastskruvar färdigställdes med CAD/CAM gängfräsar för plast för att försluta skruvkanalerna. Zirkonstrukturerna färgades med Colour Liquid Prettau® Aquarell, sintrades och individualiserades med keramik och färger och de guldfärgade anodiserade titanbaserna vidhäftades. Efter slutpolering kunde Prettau® Bridges skruvas fast i patientens mun och förslutas med gängskruvarna av plast.

Zirkoniumoxidstrukturer förses med gängade skruvkanaler med en specialfräs och kan således skruvas fast i patientens mun med frästa plastskruvar. Vid inpassningen i patientens mun ger tilltäppandet med plastskruvar ytterligare stabilitet. Dessutom kan restaurationen tas ut enkelt och smidigt med en extraktor fixerad i ett vinkelstycke. De gängade skruvkanalerna förblir intakta och kan vid användning av nya plastskruvar förslutas på nytt.

Dr Harel Simon, specialisttandläkare inom protetik, Beverly Hills, Kalifornien, USA, i samarbete med Zirkonzahn Education Center Brunico, Sydtyrolen, Italien.

Om Zirkonzahns Prettau® Zirconia – för upp till 14-ledsbroar

Zirkonzahns Prettau® Zirconia är delvis stabiliserat med yttrium och har tillsats av aluminium. Detta ger positiva materialegenskaper som en hög böjhållfasthet på upp till 1 200 MPa (Münchens universitet). Dessutom har jämförande in vitro-studier som utförts vid Universitetet i Pennsylvania visat att materialet efter 10 års klinisk användning inte visar minskad böjhållfasthet.

Prettau® Zirconia är ett icke-poröst material som kännetecknas av hög translucens. Tack vara dessa egenskaper och om det används tillsammans med en speciellt utvecklad färgteknik, kan användning av keramfasader helt uteslutas. Genom att utelämna keramskiktet kan en massivare struktur skapas, som leder till en högre total resistens på över 200 %. På detta sätt kan keramiska flisor och abrasion mot antagonisten förhindras. Jämfört med Prettau® Zirconia är en tand med fasader av keram 10 000 gånger mer slipande, eftersom keramskiktets porösa struktur fungerar som sandpapper och leder till slitage på naturliga tänder.

Materialet har fått sitt namn av den nordligaste byn i Valle Aurina, hembygd och inspirationskälla till Zirkonzahn.

För mer information, besök: http://www.zirkonzahn.com/en/prettau-zirconia/prettau-zirconia

 

Källa: Zirkonzahn

Taggar
Fallstudie