Får fler utlandsfödda att gå till tandläkaren i Tensta

Aktuellt

Mångkulturella är överrepresenterade beträffande uteblivna besök hos tandvården i Sverige. Det är en oroväckande trend som media har rapporterat om den senaste tiden. Folktandvården i Stockholms län har brutit den negativa trenden i Tensta genom nya kommunikationssätt. Muntlig kommunikation visar sig vara det effektivaste sättet att nå mångkulturella grupper.

Förra hösten genomförde Folktandvårdens klinik i Tensta en mångkulturell informationskampanj. Eftersom majoriteten på kliniken i Tensta är utlandsfödda såg man bland annat över kallelseprocessen och tog fram ett informationsmaterial på lätt svenska. Med hjälp av KAPI som arbetar med mångkulturella projekt och kommunikation på flera språk tillsammans med tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister från kliniken genomfördes informationsaktiviteter via personliga möten i Tensta Centrum, den öppna förskolan samt på SFI-skolan i Tensta som undervisar i Svenska för invandrare.

”Muntlig kommunikation tillsammans med information på lätt svenska är oftast en oslagbar kombination att nå ut till mångkulturella målgrupper i områden som Tensta” – säger Per Karlströmer på KAPI.

Folktandvården har som målsättning att alla människor oberoende nationalitet, språk eller ekonomisk ställning ska känna till vikten av god tandhälsa och möjligheten till prisvärd tandvård hos Folktandvården. Trots det har patienter i mångkulturella områden uteblivit i stor utsträckning. Efter kampanjen har kliniken i Tensta dock konstaterat att antal besökare har ökat bland såväl barn som vuxna.

Taggar
Aktuellt