Fast tandställning mycket billigare än lös

FORSKNING

En fast tandställning är mer än 3000 kronor billigare än en avtagbar. Det visar doktorand Anna-Paulina Wiedel på Malmö högskola i en studie där hon jämfört kostnaderna för de två vanligaste typerna av tandställningar.

 

– De är likartat effektiva när det gäller att korrigera bettavvikelsen, men priset för en fast motsvarar ungefär två tredjedelar av det för en avtagbar, säger Anna-Paulina Wiedel, som är doktorand vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola och verksam som käkortoped på Käkkirurgen på SUS.

I en studie har hon jämfört de direkta respektive indirekta kostnaderna för 62 patienter och fått fram totalkostnaden, dvs samhällskostnaden för själva tandställningen samt kontroller under  ett behandlingsår.  Patientgruppen har behövt räta upp en eller flera överkäksframtänder som vid sammanbitning gör att underkäksframtänderna glider framför dem till ett underbett.

Anna-Paulina Wiedel
Anna-Paulina Wiedel

Tusenlappar i skillnad

Som direkta kostnader räknas behandlingstider och materialkostnader. Till de indirekta kostnaderna hör att föräldrar måste ta ledigt från jobbet för att följa med sitt barn till tandläkaren. Hälften av barnen bar fast tandställning, hälften avtagbar.
– Behandlingstiden är något längre för avtagbar apparatur, men skiljer sig inte nämnvärt åt. Materialkostnaden är däremot dyrare för avtagbara tandställningar. Fasta tandställningar kan tandläkaren göra själv medan avtagbara skickas iväg till en tandtekniker för tillverkning, säger Anna-Paulina Wiedel.
Genomgången visade alltså att totalkostnaden för fast tandställning var väsentligt lägre än för avtagbar: 620 euro jämfört med 972 euro, en skillnad på 352 euro. Ungefär 30 procent av alla barn beräknas behöva tandställning någon gång i livet. Förekomsten av denna bettavvikelse är ca 3-4 procent i Sverige så det finns besparingar att göra.

 

Alternativ behövs ändå

På ekonomiska grunder finns det alltså all anledning att rekommendera fast tandställning för denna bettavvikelse, men Anna-Paulina Wiedel understryker att det är viktigt att ha alternativen kvar.
– Man måste se på det enskilda fallet, man kan inte jämföra grupper rakt av. Den här gruppen hade inga andra tandregleringsbehov, men andra patienter kan ha andra behov och individuella förutsättningar, säger Anna-Paulina Wiedel.
– De indirekta kostnaderna i form av t ex frånvaro från jobbet kan också variera beroende på var du bor. Fördelen med en avtagbar tandställning kan vara att den oftast kan utföras vid lokal klinik nära patienten och om det är större avstånd till klinik som kan utföra fast apparatur så ökar de indirekta kostnaderna för fast apparatur.
Anna-Paulina Wiedel skriver nu på en artikel som handlar om patientens upplevelser av olika sorters tandställningar.
– Vad gäller patienternas upplevelser av smärta, obehag och upplevelse att deras utseende påverkades av tandställningen, visar inte patienternas svar på några större skillnader, säger Anna-Paulina Wiedel.

Text: Magnus Jando

Källa: Malmö Högskola

Taggar
FORSKNING