Finska Innovation Award 2016 till Merident Optergo

utmärkelse

Innovation Award är en utmärkelse till dentalindustrin som årligen delas ut på den finska tandläkarkongressen och dentalmässan. Vinnare 2016 blev MeridentOptergo Oy som fick priset för sin långsiktiga forskning och utveckling av luppar.

Priset går till ett företag som arbetar med att förbättra arbetsvillkoren för tandläkare och annan tandvårdpersonal. Andra aspekter som beaktas är patientsäkerhet och övergripande kvalitet.

Vid sidan av huvudpriset som gick till Merident Optergo delades hedersomnämnanden ut till HELPie from Medrian Oy and Planmeca ProModel from Plandent Oy.

 

Källa: Hammaslääkäripäivät 2016 – The Finnish Dental Congress and Exhibition

http://meridentoptergo.se

 

Taggar
utmärkelse