Flera förbättringar i tandvårdsstödet

Aktuellt

TLV har beslutat att ändra i det statliga tandvårdsstödet, bland annat kommer nya delar att ingå. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper införs.

– Det blir flera förbättringar i ersättningsreglerna och åtgärdslistan, berättar Barbro Hjärpe på TLV:s tandvårdsavdelning. Flera av ändringarna som vi nu inför har vi hämtat utifrån synpunkter från tandvården.

Den första januari 2013 kommer ändringarna att träda i kraft, men redan nu finns information om ändringarna på TLV:s hemsida.

I mitten av september beräknas en omtryckt föreskrift med alla ändringar inklusive nya referenspriser att finnas på www.tlv.se.

Taggar
Aktuellt