Fluoridering och bakteriekontroll i ett arbetssteg

PRODUKTNYHET

Cervitec F - Nytt skyddslack för snabb behandling av tandytan. Vid hög kariesrisk ger det nya skyddslacket ett snabbt skydd av tandytan. Lacksystemet innehåller fluorid, klorhexidin, cetylpyridiniumklorid (CPC).

CPC hjälper till att förhindra plack och tandköttsinflammation, och stödjer effekten av klorhexidin. Den här nya kombinationen av ingredienser möjliggör en snabb behandling där applicering av fluorid och riktad bakteriekontroll sker i samma steg. Cervitec F rekommenderas som grundläggande kariesprofylax i riskgrupper och som skydd av känsliga tandhalsar. Lacksystemet lämpar sig för alla åldrar – från små barn till äldre personer.

Snabb och enkel behandling
Alla ingredienser i Cervitec F är ligger i en homogen lösning. Det gör att lacksystemet är klart för omedelbar användning och kan appliceras i kontrollerade doser. Produkten har hög tolerans mot en fuktig tandyta, vilket underlättar applicering. Effektiv applicering är även möjligt ute på fältet, till exempel inom äldrevården, till personer med särskilda behov och på skolor.

 

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
PRODUKTNYHET