Företagsnytt: Samverkan mellan Kerr och Axis/SybronEndo i de nordiska och baltiska länderna

Företagsnytt

Marknaden för förbrukningsmaterial fortsätter att växa och för att möta marknadens efterfrågan kommer Kerr och Axis/SybronEndo att samverka i en nyinrättad Professional Consumables division från augusti 2013.

Kerr och Axis/SybronEndo har fram till idag varit systerföretag under paraplyorganisationen KaVo Kerr group inom Danaher. Företagens enskilda varumärken kommer att behållas.

Läs mer    Pressrelease ››

Taggar
Företagsnytt