Förslag om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Aktuellt

Regeringen föreslår att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.

Utöver detta är landstingen fria att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

Landstingen ska också erbjuda personer som vistas i landet utan tillstånd en hälsoundersökning och vård enligt smittskyddslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Ramöverenskommelse inom migrationspolitiken

Det finns en ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet inom migrationspolitiken sedan mars 2011. I den utpekas bland annat att ambitionen är att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till detta.

Underlag till grund för förslagen

Hösten 2012 presenterade regeringen en promemoria med förslag som syftade till att genomföra förslagen som rör hälso- och sjukvårdsområdet i överenskommelsen mellan parterna.

2011 rapporterade utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” som ligger till grund för förslagen.

 

Källa: Regeringskansliet

Taggar
Aktuellt