Folktandvården Halland effektiviserar

Folktandvården

Arbetet med att införa det gemensamma journalsystemet VAS-T rullar på i Folktandvården Halland. Allt fler kliniker ansluts och nyttan med att arbeta i ett gemensamt journalsystem blir allt tydligare.

I början av december jobbar nu specialisttandvården och elva Folktandvårdskliniker i Halland fullt ut i VAS-T.

– Medarbetarna har gjort ett jättebra jobb under införandet, säger Per Engstrand, chef för Folktandvården Halland. Vi lärde oss väldigt mycket genom det omfattande arbete som lades ner på pilotklinikerna och under resans gång har vi därefter kunnat finslipa hur vi arbetar med införandet.

I början av december jobbar nu specialisttandvården och elva Folktandvårdskliniker i Halland fullt ut i VAS-T.

– Medarbetarna har gjort ett jättebra jobb under införandet, säger Per Engstrand, chef för Folktandvården Halland. Vi lärde oss väldigt mycket genom det omfattande arbete som lades ner på pilotklinikerna och under resans gång har vi därefter kunnat finslipa hur vi arbetar med införandet.

Under våren ansluts de nio folktandvårdsklinikerna i södra Halland och till hösten 2016 Folktandvården Hallands fyra tandregleringskliniker.

– Arbetet går enligt plan, och när fler kliniker blir anslutna blir också fördelarna med att ha ett gemensamt journalsystem allt tydligare, menar Per Engstrand. Så kan till exempel alla kliniker som är med i VAS-T se patientens bokade tider och andra viktiga uppgifter, oavsett vilken klinik patienten besökt.

Folktandvården Halland använder samordningen och funktionerna i VAS-systemet fullt ut. Journalanteckningar, remisser, labprov, brev och läkemedel är gemensamt med den övriga halländska vården. När det finns behov av det kan alla behöriga i hela vårdkedjan se till exempel journalanteckningar.

Kopplingar finns mellan VAS-T och Carita där tandvårdsekonomin hanteras.

– Det här är ett lyft såväl för oss i tandvården som för den övriga vården i Halland och det ger ökad effektivitet och säkerhet för patienten.

Per Engstrand vill ge alla medarbetare en stor eloge för arbetet med övergången:

– Det är naturligtvis ett merarbete, men medarbetarna har tagit sig an det på ett föredömligt sätt.

 

 

Källa: Folktandvården Halland