Folktandvården i Skåne tar sats in i framtiden genom förändrad klinikstruktur

Företagsnytt

För att även i framtiden kunna erbjuda medborgarna bästa möjliga tandvård, vill Region Skånes politiska ledning göra ett antal förändringar inom Folktandvården. Genom att lägga ihop ett antal kliniker kommer Folktandvården långsiktigt att vara en bra arbetsgivare som erbjuder högklassig tandvård i moderna och funktionella lokaler.

Vårdproduktionsberedningen kommer den 25 april att föreslå att regionstyrelsen antar en ny klinikstrukturplan för Folktandvården Skåne. Bakgrunden till förslaget är att marknaden blir alltmer konkurrensutsatt och att förändringar därför behöver göras för att även i framtiden kunna erbjuda skåningarna en tandvård av god kvalité i moderna och funktionella lokaler.
Det handlar också om att bibehålla Folktandvårdens status som en långsiktigt attraktiv arbetsgivare.
– För oss innebär detta förändringar som är nödvändiga för att vi även på sikt ska kunna garantera en effektiv och tillgänglig tandvård av hög kvalitet. Och det kommer våra patienter till godo genom att vi kan erbjuda modernare kliniker och generösare öppettider, säger Helena Ozolins, tandvårdschef för Folktandvården Skåne.

Kliniker slås samman

I praktiken innebär förslaget för allmäntandvårdens del att tio olika kliniker uppgår i andra, redan existerande enheter. Kliniken i Degeberga föreslås slås samman med Tollarp, Tyringe med Hässleholm, Smygehamn med Trelleborg, Lönsboda med Broby, Bjärnum med Hässleholm, Veberöd med Sjöbo, Fjälkinge med Kristianstad, Ljungbyhed med Klippan och Örkelljunga med Ängelholm.
I Lund samlokaliseras Tandvårdscentralen med Steglitsvägen.
För specialisttandvården föreslås att endodontin i Hässleholm flyttas till Tandvårdshuset i Kristianstad, att sjukhustandvården vid Hässleholms lasarett flyttas till Centralsjukhuset Kristianstad och att ortodontin i Ystad flyttas till Lund.
.

Källa: Folktandvården Region Skåne

Taggar
Företagsnytt