Folktandvården i VGR investerar i digitalisering

Digitalisering

Intraorala scannrar, distanskonsultationer och nya lokaler i Skara – det är några viktiga satsningar i den investeringsplan för 2020 som tandvårdsstyrelsen fattade beslut om den 18 december.

– De investeringar i digitalisering som vi nu har beslutat om blir till nytta både för Folktandvårdens medarbetare och för patienterna, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen. 

En stor del i investeringsplanen för Folktandvården Västra Götaland handlar om att med start 2020 börja köpa in och använda intraorala scannrar på Folktandvårdens kliniker. På sikt kommer denna digitala teknik att ersätta traditionell avtrycksteknik.

– Dagens tandvårdsstudenter utbildas i användning av digitala scannrar, och räknar med att moderna kliniker har det bland sina verktyg, säger Angelica. Framför allt blir det bättre för patienten, då ett digitalt avtryck går snabbare och är bekvämare.

Specialist på distans

Ytterligare en förbättring för medarbetare och patienter handlar om distanskonsultationer över videolänk.

– Det innebär att patienten träffar sin allmäntandläkare på kliniken, som samtidigt kopplar upp sig och har en direktkontakt med en specialist. Patienten slipper åka till specialistkliniken som kanske ligger i en annan ort, specialisten kan se flera patienter under en dag, och allmäntandläkarna utvecklar sin kompetens, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör.

Tekniken och arbetssättet har testats under ett par år, och med start 2020 ska arbetssättet nu börja införas på Folktandvårdens kliniker.

Nya lokaler för kliniken i Skara

De senaste fyra åren har över trettio kliniker gjort omfattande renoveringar eller öppnat i nya lokaler. Under 2020 kommer kliniken i Skara att öppna i nya lokaler i det gamla rådhuset, mitt i stan.

Den planerade totala kostnaden för Folktandvårdens investeringar 2020 uppgår till 58 miljoner kronor.

Källa: Folktandvården VGR