Folktandvården i VGR satsar på samverkan och mobil klinik 2015

Företagsnytt

VERKSAMHETSNYTT: Folktandvårdens styrelse fattade den 19/11-14 beslut om affärsplanen för 2015. De områden som prioriteras i Affärsplan 2015 styr framför allt mot ökad hälsa och utveckling inom hälsostyrd vård.

-Vi har arbetat systematiskt med omvärldsanalys under flera år, där styrelsen och hela Folktandvårdens verksamheter har varit involverade, säger Jens Söder, ordförande. Det har nu fått ett tydligt genomslag i vår affärsplan, med konkreta aktiviteter.

Några av de aktiviteter som Folktandvården planerar att genomföra under 2015 är:

  • Samverkan med andra hälsoaktörer för att skapa gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete.
  • Utöka erbjudandet om munhälsobedömningar att även omfatta alla 2-åringar i Västra Götaland.
  • Helhetslösning om tandvård för äldre.
  • Utveckla vårdprogram vid tandvårdsrädsla.
  • Fortsatt arbete för att utjämna skillnader i tandhälsan mellan olika socioekonomiska grupper.
  • En mobil tandvårdsklinik (trailer) sätts i bruk vid årsskiftet för ökad tillgänglighet exempelvis på orter som saknar stationär klinik och för barn, unga och äldre genom att finnas i nära anslutning till skolor och äldreboenden.
  • Nya lokaler för allmäntandvård i bland annat Ljungskile, Svenljunga och Angered i Göteborg, liksom fortsatt projektering av nytt specialisttandvårdshus i Skövde tillsammans med Skaraborgs sjukhus.

– De planerade aktiviteterna är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv vårdgivare och att kunna erbjuda vård på samma villkor i hela Västra Götaland, säger Lars-Inge Stomberg, vice ordförande.

 

Källa: Folktandvården Västra Götaland

 

Taggar
Företagsnytt