Folktandvården och Sinnenas park prisas

Företagsnytt

Folktandvården och Sinnenas park i Kalmar belönades vid landstingsstyrelsens sista sammanträde för året.

Folktandvården i Kalmar län fick årets miljöpris inom landstinget då man uppvisat följsamhet mot miljöplanen och kemikaliestrategin och kontinuerligt bedriver ett miljöarbete som leder till förbättring. Förvaltningen har lyckats ta ytterligare ett steg mot miljövänligare tandvårdsmaterial och minskad miljöpåverkan genom att fasa ut 30 procent av de mest påverkande tandvårdskemikalierna.

Sinnenas Park fick landstingets tillgänglighetspris 2011. Sinnenas Park har funnits under några år och är ett intressant och nyskapande inslag i dagens hälso- och sjukvård. Sinnenas Park är ett viktigt uttryck för och ligger i linje med det hälsofrämjande synsätt som nu i ökad grad ska prägla hälso- och sjukvårdsarbetet.

Källa: Landstinget i Kalmar län

Taggar
Företagsnytt