Folktandvården Skåne omprofilerar

Folktandvården

Folktandvården Skåne är mitt uppe i ett omfattande varumärkesarbete. Designade arbetskläder och ett nytt koncept för inredning och väntrum håller på att tas fram.

– Vårt mål är att bli en färgstark och kunskapsledande aktör som sätter kunden i centrum. Därför gör vi ett omtag vad gäller vår grafiska profil, välkomstrum och tjänster. Nya kläder är en lika viktig aspekt i hur våra kunder uppfattar oss och är en stark kulturbärare internt, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

 

Skånebaserade kläddesignern Helle Robertson har fått uppdraget att ta fram de nya arbetskläderna. Hållbarhet har varit viktiga ledord och tillverkningen av kläderna ska ske Sverige.