Folktandvården VGR infriar många av sina mål

Årsrapport

Den 29 januari presenterade Folktandvården Västra Götaland 2019 års årsredovisning.

– Det är positivt att Folktandvården når så många av de mål som sattes upp för 2019, trots att det finns svårigheter med att bemanna klinikerna i den utsträckning som behövs, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Folktandvårdens långsiktiga mål är:

 • Friskare patienter
 • Hållbar utveckling
 • Ökad marknadsandel
 • Ledande universitetstandvård
 • Rätt kompetens

Folktandvårdens identifierade risker är:

 1. Kompetensförsörjning
 2. Personalomsättning
 3. Försämrad tillgänglighet
 4. Tappad tandvårdskontakt för äldre
 5. Ökad sjukfrånvaro
 6. Negativt ekonomiskt resultat
 7. Antal frisktandvårdskunder stagnerar
 8. Skillnader i tandhälsa
 9. Långsamt förändringsarbete, förmåga att ställa om inför nya förutsättningar
 10. Jäv

Vill du veta mer om Folktandvården Västra Götaland mål och resultat kan du ta del av hela årsredovisningen nedan.

Källa: Folktandvården Västra Götaland

Taggar
Årsrapport