Folktandvården VGR presenterar odontologiskt bokslut

Aktuellt

Som första tandvårdsorganisation presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Bokslutet beskriver verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv och ska fungera som underlag för satsningar inför framtiden.

Odontologi betyder ”läran om tänderna och deras sjukdomar”. Det odontologiska bokslutet som nu presenteras av Folktandvården Västra Götaland speglar det odontologiska resultatet i en av världens största tandvårdsorganisationer. Bokslutet är unikt i sitt slag.

Resultat från kärnverksamheten

Arbetet med bokslutet går hand i hand med Folktandvården Västra Götalands vision ”Frisk i munnen hela livet”. Underlaget för bokslutet baseras på information från Folktandvårdens gemensamma journalsystem från 2004 och framåt. Resultatet är relaterat till verksamhetens kärnverksamhet, exempelvis finns statistik över hur patientpopulationen utvecklas, hur hälsoläget ser ut och vilka behandlingar som ges.

 

Förbättrad munhälsa

Flera resultat visar på en förbättring av munhälsan det senaste decenniet. Bland annat visar det odontologiska bokslutet att antalet personer med karies (hål i tänderna) har minskat. Mest tydlig är trenden hos dem som regelbundet besöker Folktandvården. Bokslutet visar även att hälsoutvecklingen är ojämnt fördelad i Västra Götaland, där vissa kliniker har patienter med avsevärt högre kariesförekomst än andra. Hälsoförbättringen är även lägre bland äldre patienter, liksom hos män jämfört med hos kvinnor.

 

Banar väg för framtida satsningar

Förutom att det odontologiska bokslutet visar på trender kring hälsoläget hos Folktandvårdens patienter, utgör det ett viktigt underlag för beslut för att kunna planera verksamhetens framtida satsningar.

– Det odontologiska bokslutet är en unik sammanställning av resultatet av vårt patientarbete och det ger oss nya, bättre förutsättningar att ta kloka beslut om Folktandvårdens fortsatta utveckling, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

 

Nytt bokslut för 2016

Tanken är att Folktandvården ska göra ett nytt odontologiskt bokslut varje år. Bokslutet för 2015 omfattar verksamheten inom allmäntandvården. I fortsättningen är avsikten att även inkludera specialisttandvårdens verksamhet.

 

Odontologiskt FTV VGR 2016 >>

 

Källa: Folktandvården VGR

Taggar
Aktuellt