Förbättrat plackindex och grundare tandköttsfickor

STUDIE

Intensiv behandling med Cervitec Gel förbättrar de kliniska resultaten vid peri-implantat-mukosit.

Den personliga munhygienen spelar en viktig roll för långsiktigt bevarande av implantatrestaurationer. Det är speciellt viktigt i de fall där mukosit redan utvecklats, det vill säga när peri-implantat-mjukvävnaden är inflammerad. En framgångsrik behandlingsstrategi för den här typen av fall beskrivs i en klinisk studie från Sverige.

38 patienter deltog i en dubbelblind studie av Hallström et al. (2015). Deras medelålder var 69 år. Alla försökspersoner hade en peri-implantat-mukosit runt åtminstone ett implantat. Efter en initial undersökning fick patienterna undervisning i munhygien samt professionell hjälp med mekanisk borttagning av plack och tandsten. Därefter delades patienterna in i en test- och en kontrollgrupp. Under en period av 12 veckor fick deltagarna i testgruppen borsta tänderna med Cervitec Gel på kvällen istället för tandkräm. Cervitec Gel innehåller 0,2% klorhexidin och 900ppm fluorid. Kontrollgruppen fick en placebo-gel med 900ppm fluorid, men utan klorhexidin.

Rengöring av tänderna på kvällen med Cervitec Gel

Bleeding on Probing (BOP) efter mätning av det parodontala fickdjupet runt implantat med peri-implantat-mukosit och efter att ha använt Cervitec Gel eller en placebo-gel: vid utgångsstatus och efter 4 och 12 veckor.

Minskad blödning vid sondering

Den kompletterande användningen av munvårdsgel hade en statistiskt signifikant effekt när det gällde minskning av blödning, ”Bleeding On Probing” (BOP), jämfört med placebo. Dessutom förbättrades testgruppens lokala plackindex och det parodontala fickdjupet minskades.

Hög acceptans

Inga missfärgningar av tänderna eller smakförändringar observerades eller rapporterades under studietiden. Deltagarna visade upp god kooperation när dom använde gelen med den milda smaken.

Cervitec® är ett registrerat varumärke hos Ivoclar Vivadent AG.

Litteratur: Hallström H, Lindgren S, Twetman S: Effect of a chlorhexidine-containing brush-on gel on peri-implant mucositis. Int J Dent Hyg 2015; doi: 10.1111/idh.12184

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
STUDIE