Förbättring i Tandvårdsportalen

tandvårdsbidrag

Från den 24 maj 2018 kommer du som tandläkare att kunna se i Tandvårdsportalen från vilket datum som din patient blev registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan. Det blir därmed enklare för dig som vårdgivare att veta om patienten vid besökstillfället har rätt, eller inte, till allmänt tandvårdsbidrag (ATB), och särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Kontrollera med din journalsystemsleverantör när denna utveckling finns i ditt journalsystem.

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) tilldelas patienter som är försäkrade hos Försäkringskassan den 1 juli varje år. För de patienter som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) finns detta bidrag att nyttja från och med den 1 januari, och den 1 juli varje år.

Här följer ett exempel som illustrerar detta:
Patienten besöker din mottagning 2018-04-05. Patienten är registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan 2016-09-01. Eftersom patienten blev registrerad som försäkrad efter det datum då ATB tilldelades för 2016, det vill säga 2016-07-01, har han eller hon endast rätt till ersättning genom ATB för 2017. Patienten har rätt till tandvårdsersättning eftersom patienten är försäkrad vid besöksdatumet.

 

Källa: Försäkringskassan