Föreläsning i biografmässig 3D

UTBILDNING

Publiken på AACDs årliga kursvecka fick se en annorlunda föreläsning om färglära. För att få rätt 3D-effekt fick alla ta på sig 3D-glasögon av samma typ som används på biografer.  Det är den spanske tandläkaren Javier Tapia Guadix, som tar 3D-tekniken ytterligare ett steg framåt på sina föreläsningar.

Tapia Guadix föreläste om färgtagning med betoning på ljusets interaktion med naturliga tandstrukturer. Tapia Guadix använde 3D-animering för att visa det rumsliga förhållandet mellan emalj och dentin. Syftet var att ge bättre förståelse för hur komposit återger ljus.

3D-glasögon är ett måste på Javier Tapia Guadix föreläsning

Ett 40-tal svenskar besökte AACDs kursvecka i San Diego, de flesta medlemmar i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.  På bilden syns tandläkare Clas Oscarsson samt tandtekniker Per Ekblom, bägge verksamma i Stockholm.

Javier Tapia Guadix började arbeta som tandläkare 2003 och startade 2005 ett eget företag för datorillustration, animering och applikationsutveckling.

AACD betyder American Academy of Cosmetic Dentistry.

 

Källa: SACD

 

Taggar
UTBILDNING