Förlängning av tandhygienistutbildningen: fördelarna överväger i UKÄ:s analys

Aktuellt

RAPPORT: En analys av för- och nackdelarna med en förlängning av utbildningen till tandhygienist visar att fördelarna klart överväger för de viktigaste intressenterna.

Enligt Universitetskanslersämbetets analys av konsekvenserna av en förlängning av tandhygienistexamen från 120 till 180 högskolepoäng är både studenter och arbetsgivare övervägande positiva till en förlängning.

För statens del innebär en förlängning ökade kostnader till lärosätena på 25 miljoner kronor per år.

Aktuella prognoser, bl a från SCB, visar att behovet av antalet tandhygienister förväntas öka de kommande åren.

 

Källa: UHÄ

Läs hela rapporten

 

 

Taggar
Aktuellt