Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

Forskningsbidrag

Forskare vid Sahlgrenska akademin delar på nästan 120 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa. Johan Bylund, professor vid institutionen för odontologi är en av bidragstagarna.

Ett viktigt erkännade

Johan Bylund, professor vid institutionen för odontologi, har fått Vetenskapsrådetsmedel i flera omgångar. För honom innebär bidrag från Vetenskapsrådet ett erkännande som forskare, som betyder nästan lika mycket som pengarna i sig:

 

Johan Bylund

– Dagens besked känns väldigt bra, dels för att Vetenskapsrådet tror på mina idéer, men också finansiellt eftersom jag numera har arbetsgivaransvar och pengarna är en förutsättning för att jag ska kunna ha en liten forskagrupp anställd.

Efter att ha suttit i flera gransknings- och bedömargrupper vet jag dessutom att ett anslag från Vetenskapsrådet innebär en kvalitetsstämpel som på många sätt kan göra det lättare att få andra anslag.

 

Johan studerar inflammationsprocessen på cellnivå, exempelvis i samband med tandlossningssjukdom, och får nu 2 400 000 kronor till sitt projekt om neutrofila granulocyter vid tandlossningssjukdomar, där han och hans grupp studerar hur serinproteaser reglerar inflammation och bennedbrytning:

– Genom Vetenskapsrådets bidrag har vi nu  möjligheter att följa upp några riktigt spännande fynd utan att behöva hasta, säger Johan Bylund.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024. Av alla medel som Vetenskapsrådet hade att dela ut i denna utlysning får forskare vid Göteborgs universitet cirka elva procent.

 

Källa: Akademiliv, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet