Förslag om särskild beräkning av tandvårdsersättning pga covid-19

Tandvårdsstöd

Förslaget innebär att regeringen kan ta fram särskilda bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning. Syftet är att tillfälligt kompensera patienter som riskerar att gå miste om subventioner inom det statliga tandvårdsstödet, eftersom planerad tandvård, på grund av sjukdomen covid-19, inte kan slutföras under pågående ersättningsperiod.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Källa: Regeringskansliet