Fortsatt arbete för en ny tandläkarutbildning

UTBILDNING

I mars 2020 lämnade Jönköping University (JU) in en ansökan till regeringen om examenstillstånd för att utbilda tandläkare. Arbetet med den framtida utbildningen har kommit långt och bygger på pedagogiskt nytänkande. Utlåtandet från Universitetskanslersämbetet visar på att utbildningen erbjuder en modern utbildningsmiljö, förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv och bygger på omfattande samverkan, men att vissa delar i utbildningsplanerna behöver utvecklas ytterligare innan examenstillstånd kan erhållas. Jönköping University är redo att göra dessa förändringar och kommer att lämna in en reviderad ansökan under hösten 2021.

– Vi är på god väg och har arbetat hårt för att skapa förutsättningar för att starta en ny tandläkarutbildning. Nu blickar vi återigen framåt och förbereder oss för att kunna skicka in en omarbetad ansökan under hösten, med hänsyn till de konstruktiva kommentarer vi fått av granskarna. Vår ambition är fortsatt att bidra till att säkra kompetensen i Sverige genom en ny tandläkarutbildning, då det råder stor brist inom yrket, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Den fortsatta processen innebär att man noggrant går igenom granskningen för att identifiera de delar som behöver förstärkas i ansökan. Det pågår också rekryteringar av personal till utbildningen. Den starka odontologiska kompetensbas som finns vid Odontologiska Institutionen, Folktandvården i Region Jönköpings län kommer också att vara en stor tillgång för utbildningen.

– Genom vår värdefulla samverkan ser vi stora möjligheter att stärka kompetensförsörjningen inom tandvården och öka förutsättningarna att klara vårt viktiga folkhälsouppdrag regionalt och nationellt, säger Jane Ydman, Regiondirektör, Region Jönköpings län.

Ett arbete inleds nu för att kunna lämna in en ny reviderad ansökan till regeringen under hösten 2021.

Källa: Jönköping University

Taggar
UTBILDNING