Framgångsrikt samarbete ger hedersdoktorat

Personnytt

Professor Ambra Michelotti blir ny hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, där hon lämnat stora bidrag till utvecklingen av specialistutbildningen och forskningen.

Ambra Michelotti

Professor Michelotti är verksam vid Universitetet I Neapel Fredrico II i Italien, där hon ansvarar för grund- och specialistutbildning för tandläkare i ortodonti och orofacial smärta.

Hennes forskning fokuserar på käkmuskelfysiologi och sambandet mellan muskelfysiologi och smärta i mun, ansikte och käkar (orofacial smärta), käkfunktion och tandreglering. Motiveringen framhåller hennes väsentliga bidrag till förståelsen av hur muskelaktivitet och bettavvikelser påverkar smärta och käkfunktion.

Under de senaste tio åren har Ambra Michelotti samarbetat med fakultetens avdelningar för ortodonti samt orofacial smärta och käkfunktion på olika nivåer. Samarbetet har bland annat bidragit till en avhandling och 13 publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Ambra Michelotti är en av initiativtagarna till och drivkrafterna bakom en årligt återkommande kurs inom specialistutbildningen för tandläkare i Malmö, Neapel och Nijmegen (Nederländerna) inom orofacial smärta och käkfunktion. Denna kurs sker växelvis på de tre orterna för att säkerställa en tydlig internationalisering av utbildningen till specialisttandläkare. Hon har deltagit som examinator vid utbildningen vid Malmö universitet.

Tillsammans med medarbetare vid Odontologiska fakulteten har hon vidare  arrangerat ett flertal symposier och workshops vid den internationella konferensen IADR.
”Sammanfattningsvis har Professor Michelottis kompetens och medverkan resulterat i ett framgångsrikt bidrag till specialistutbildningen samt utveckling av forskningen vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet”, avslutas motiveringen från Odontologiska fakulteten.

 

Källa: Malmö Univeritet

Taggar
Personnytt