Framtida behov av tandläkare

Debatt

Debatt: Den 26 september samlas statistiker, politiker, myndigheter, tandläkare och andra intresserade i Stockholm för att diskutera framtida tillgång på tandläkare.

 

Så sent som för något år sedan förnekade Tandläkarförbundet och SACO att det skulle bli någon brist på tandläkare inom den närmaste tiden, dvs. inom fem år. SACO hävdade t.o.m. i 2009 års framtidsutsikt att det fanns risk för att tillgången på jobb för tandläkare skulle minska väsentligt d.v.s. att det skulle bli ett överskott på tandläkare! Undrar just hur bra akademikerna är på matematik/statistik och prognoser?

 

Läkarkåren och Läkarförbundet verkar ha kommit lite längre. De har slutat prata i egen sak och förneka framtida brist på läkare. Det borde nog tandläkarna också göra.

 

Nu verkar det stå allt mer klart att vi behöver fler nya tandläkare oavsett vad tandläkarna själva tycker. För så sent som i tisdags den 13 september 2011 informerade Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande att Sverige behöver fler utbildningsplatser för både läkare och tandläkare.

 

För närvarande importerar vi läkar- och tandläkarutbildning från framförallt Polen, Rumänien och Ungern. Behöver verkligen ett välfärdsland som Sverige importera denna typ av utbildning? Borde det inte vara tvärt om, att svenska och utländska tandläkare utbildas i Sverige? Vi har ju en av de mest välrenommerade utbildningarna och bästa kunskapen i världen inom just detta område. Denna tjänst borde vi således exportera och inte importera!

 

Det skall bli intressant att höra vad man kommer fram till på Tandläkarförbundets seminarium den 26 september.

 

Per Ahlberg

 

PS Här kan du läsa vad som man kom fram till (eller inte kom fram till) på Tandläkarförbundets seminarium den 26 september ››

Taggar
Debatt