Från ax till limpa: Hel KBF behandling ök uk helt digitalt

Fallstudie

Patientens situation var ohållbar. Status var Parodontitis Complicata i båda käkarna. Patienten hade varit på flera akutbesök med utdragna tänder som följd.

Tandläkare Mats Burendahls terapiplan blev en implantatstödd bro i vardera käken. Men patienten hade svårt att ta ledigt från arbetet.

– Vi sökte en behandlingsplan med minimum antal besök. Vi beslutade oss för att utföra hela vården med digitalt stödd teknik.

Först skapades en digital waxup av båda käkarna. Burendahl utförde inledande intraoral scanning inklusive noggrann bettregistrering, fotohelstatus och RTG på patienten. Waxupen fotograferas och transfererades till ett foto så patienten kunde godkänna sitt framtida leende.

Tandläkare Mats Burendahl

Imediatproteser frästes fram av tandtekniker Przemek Seweryniak efter digital planering. Nu kunde totalextraktion utföras av tandläkaren. Imediatproteserna var extremt välpassande, och patienten behövde inte lämna tandläkarstolen utan tänder.

Bild: Imediatproteser frästes fram av tandtekniker Przemek Seweryniak

Efter läkperioden utfördes implantatoperationerna i båda käkarna. Proteserna behövde naturligtvis mjukbasas efter det. Slutligen monterades scanningtoppar på fixturerna, efter expektansinläkning av fixturerna. Båda käkarna scannades.

– Detta moment var på försöksnivå. Ingen har veterligen gjort detta tidigare då det gäller hela käkar. Om det hade misslyckats så hade vi gått vidare med analoga avtryck, säger Mats Burendahl

Tandteknikerns modeller kontrollerades med en monterad röntgenguide. Den visade att passformen var perfekt. Därefter framställdes en temporär bro i båda käkarna som skruvades fast på fixturerna. Efter någon månad kunde fullt färdiga BruxZirbroar skruvas fast på patienten.

För patienten innebar den snabba behandlingen en stor lättnad. Patienten behövde inte visa sig offentligt utan tänder under någon del av behandlingen. Ändå går behandlingar liknande denna att göra ännu snabbare och ännu effektivare, tror Mats Burendahl.

 

Källa: SACD

Taggar
Fallstudie