Fri tandvård för alla upp till 22 års ålder i Västsverige!

Aktuellt

I Västra Götaland satsar man på gratis tandvård till de unga och höjer åldersgränsen till 22 år.

Bakom beslutet från den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen (S, MP och V) ligger en förhoppning om att  lägga grunden till en god munhälsa hos befolkningen. ”Genom att överbrygga de år när ungdomar på grund av studier eller arbetslöshet riskerar att bryta kontakten med tandvården skapar vi bättre förutsättningar för friska tänder hela livet”, skriver de västsvenska politikerna inför budgeten 2012 och är därmed först i Sverige med att höja åldersgränsen. På sikt är deras mål att kunna erbjuda alla upp till 25 år gratis tandvård.

Taggar
Aktuellt