Frontline Dental blir en del av Nordentic

Företagsförvärv

Frontline Dental AB i Malmö förvärvas och är sedan den 1 december en del av Nordentic AB.

Thomas Andersson, Filip Truedsson och Jimmie Persson

Frontline Dental AB grundandes av Jimmie Persson och Thomas Andersson 2004 och är ett välrenommerat labb som tidigt varit med i den tekniska utvecklingen samt haft ett stort fokus på högestetiska konstruktioner.

– Genom att bli en del av Nordentic kommer vi att kunna fortsätt vår utveckling då vi nu kan erbjuda våra kunder ett komplett produktutbud, säger Jimmie Persson.

– Frontline under ledning av Jimmie och Thomas blir ett mycket värdefullt och välkommet tillskott till Nordentic, säger Filip Truedsson VD på Nordentic AB.

Frontline omsätter ca 10 MSek per år och har 6 anställda.

Frontlines verksamheten kommer i slutet av januari flytta till Nordentic TIC i Malmö. Kundkontakt och ansvar kommer även fortsatt hanteras av Jimmie och Thomas.

Källa: Nordentic