Generationsväxling i fokus på Praktikertjänst

Företagsnytt

Rekrytering av nya medarbetare är den stora utmaningen inom tandvården. På Praktikertjänst pågår en generationsväxling till följd av stora pensionsavgångar som ska matchas med unga tandläkares vilja att driva och leda en egen verksamhet. Enligt Anders Jonsson har Praktikertjänst en rad initiativ på gång för att intensifiera nyrekryteringen.

Sveriges nöjdaste patienter

Praktikertjänst har funnits sedan 1960 som ett producentkooperativ där varje tandläkare, läkare, sjukgymnaster m.fl. är aktieägare. Affärsmodellen är uppbyggd kring anställda verksamhetsansvariga som äger aktier i bolaget. Affärsområde Tandvård har en marknadsandel på cirka 25 procent av all vuxentandvård i Sverige. Svenskt Kvalitetsindex visar år efter år att Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar har Sveriges nöjdaste patienter.

Kooperativets fördelar

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård i Sverige. De verksamhetsansvariga har tillgång till expertkunskap inom bland annat ekonomi, administration och kvalitet och får på så sätt mer tid för patienterna. 99 procent av tandläkarna inom Praktikertjänst är kvalitetscertifierade i bolagets interna kvalitetsledningssystem.

Majoriteten i Praktikertjänsts styrelse består av praktiker/ägare som står med ena foten i verksamheten. Företagets Pensionsstiftelse hade vid utgången av 2015 placeringstillgångar till ett sammanlagt marknadsvärde av 11 818 miljoner kronor.

Förstärkning av varumärket på gång

I vårt samtal med Anders Jonsson framkommer att arbetet med att stärka företagets varumärke är inne i ett intensivt slutskede. Allt vi får veta är att Praktikertjänst ska bli tydligare med vad företaget står för. Vår känsla är att det inte kommer att bli några revolutionerande förändringar i företagets inriktning.

– Det vinnande i Praktikertjänstkonceptet är närheten, tryggheten, inflytandet och det egna entreprenörskapet”, säger Anders Jonsson. Jag möter ofta andra verksamhetsansvariga och många intygar att de aldrig skulle ha vågat ta steget till ”egen” verksamhet utan stödet från Praktikertjänst, påpekar han.

– Vi har en stor utmaning i den generationsväxling som sker idag. De som börjar arbeta nu har ett helt annat tidsperspektiv när de tänker på framtiden.

Hur Praktikertjänst ska hantera de ungas ändrade förväntningar och behov är ännu inte helt tydligt

Anders Jonsson är sedan 1990 verksam som tandläkare inom Praktikertjänst och driver en klinik i Göteborg tillsammans med kollegan Henrik Svalin. Vid sidan av det kliniska arbetet har Anders alltid haft ett intresse för yrkesfrågor genom engagemang i både Praktikertjänst, Privattandläkarna och Tandläkarförbundet. I tolv år, 2002-2014, var Anders ordförande i Praktikertjänst. Numera är han ordförande i Praktikertjänsts Pensionsstiftelse och har också en del övriga uppdrag, bl a med företagets kvalitetsstrategi.

Snabba förändringar på marknaden

– Det är nu över 15 år sedan etableringsstoppet upphörde (1999) och den fria taxan infördes. De första åren hände inte särskilt mycket men sedan började kedjorna dyka upp och marknadsbilden förändras allt snabbare, säger Anders Jonsson.

– Förr valde man som ung tandläkare mellan att börja i Folktandvården, gå in i Praktikertjänst eller köpa en egen praktik. Idag har det tillkommit ett stort antal kedjor som erbjuder olika anställningsformer och inriktningar men också möjligheten till att arbeta i utlandet. Dessutom har ett antal Folktandvårdskliniker bolagiserats, vilket varit positivt för konkurrensen.

Hög medelålder och få utbildningsplatser

Idag har Sverige ca 7 700 tandläkare, varav ca 900 specialister. Ca 4 300 tandläkare är verksamma i Folktandvården.

Av de ca 3 400 tandläkarna i privat verksamhet kommer 50 procent att gå i pension under de närmaste tio åren. Medelåldern bland landets yrkesverksamma privattandläkare är 55 år. För att ersätta de som går i pension behöver unga tandläkare rekryteras samt andra marknadsanpassningar göras. Vilka lösningar Praktikertjänst arbetar med räknar vi med att få veta längre fram.

Statens utbildningssatsningar har varierat sedan tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Under perioden 1974-85 utbildades ca 500 tandläkare/år. Därefter justerades nivån ner till 180 tandläkare/år och har sedan successivt ökat. Under 2015 utfärdades 273 legitimationer till tandläkare utbildade i Sverige. Till de som utbildas i Sverige ska också läggas studenter från fakulteter inom EU samt tandläkare från länder utanför EU.

Idag läser vi ständigt om hur bristen på tandläkare utanför storstäderna ställer till problem i tandvården. Dessutom brottas tandvården med brist på tandsköterskor och tandhygienister över hela linjen.

Spridd kompetens bland unga tandläkare

Anders Jonsson påpekar att dagens generation nya tandläkare har en mer spridd kompetens än tidigare. De har utbildningar och praktik från en mängd olika länder och kulturer runt om i världen. Hundratals svenskar utbildas i Schweiz, Ungern, Rumänien och Polen men också i länder utanför EU/EES. Därtill har det kommit många asylsökande tandläkare till Sverige med utbildningar från bl a Mellanöstern, Afrika och Sydamerika.

Rekryteringsinitiativ

Vissa av de unga tandläkarna är entreprenörer och kommer att satsa på eget eller på Praktikertjänst.

– Praktikertjänst har många mottagningar som snart behöver nya tandläkare. Vi söker tandläkare som gärna har ett antal års erfarenhet av yrket Det är också viktigt att den som väljer Praktikertjänst har ett eget inre driv och vill leda en mottagning, säger Anders Jonsson.

– För vår rekryteringsorganisation gäller det att sy ihop övergångslösningar, t ex kan en ung tandläkare börja arbeta hos någon som är mer erfaren. Målet är att försöka få den som närmar sig pensionen att planera övergången. Praktikertjänst hjälper ofta till med att hitta någon som vill ta över.

Praktikertjänsts rekryteringsorganisation arbetar också med en rad andra initiativ som studentträffar, mentorskapsprogram, mässor och annan kommunikation i form av tidningar och rekryteringsannonser.

Vidareutbildning

– Vårt egna kursutbud inom vidareutbildning är ett komplement men såklart även en konkurrent till Tandläkarförbundets och andra aktörers kurser. Praktikertjänst kommer liksom övriga aktörer på sikt att anpassa sina kurser till det nya poängsystem som införts av Tandläkarförbundet, säger Anders Jonsson.

Större kliniker i framtiden

Anders Jonsson är övertygad om att trenden mot större kliniker med 2-4 tandläkare och nya privata kedjor kommer att fortsätta.

– Praktikertjänst är sedan länge ett väl etablerat företag och kan år efter år visa upp fina resultat i kvalitetsmätningar. De goda omdömena är säkert ett resultat av att företaget ägs och drivs av verksamhetsansvariga aktieägare. Att patienterna är nöjda och upplever att det får en hög vårdkvalitet är i slutändan det viktigaste för oss, avslutar Anders Jonsson.

 

Dental24 hoppas återkomma senare i höst med ny information om hur Praktikertjänst ska vidareutveckla sin verksamhet för att behålla sin position på marknaden.

 

 

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen bygger på 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare ungefär 9 270. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag.

Affärsområde Tandvård

  • 1 170 verksamhetsansvariga
  • 3 260 övriga medarbetare
  • 25 procent av all vuxentandvård i Sverige
  • 47 procent av koncernens omsättning (4 663 Mkr 2014)

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24
gunilla@ekholtz.se
0766-452919

Taggar
Företagsnytt