Genombrott för digital teknik i tandläkarens vardag

Digital protetik

Tandläkarkåren står nu inför valet att ta steget över till ett digitalt arbetssätt. Tandvårdsgruppen i Lysekil har redan gjort det. På Tylösandsdagarna föreläste Gert och Johan Oxby under rubriken ”Digital teknik i våra händer”.

Digitala avtryck är den sista pusselbiten för att få ett perfekt slutresultat i protetiska konstruktioner. Dentallaboratorierna har redan genomfört ett omfattande teknikskifte och de flesta protetiska konstruktioner framställs numera digitalt med Cad/Cam. Nu är tiden mogen för tandläkarna att ta det digitala steget.

 

gert oxby 1 gert oxby 2

Gert och Johan Oxby föreläser på Tylösandsdagarna 2015.
Fotograf: Per Carlsson

 

Dental24 träffade tandläkare Gert Oxby på Tylösandsdagarna och fick svar på några frågor kring hur han och hans team arbetar med digital protetik:

Hur lång erfarenhet har du och ditt team av den digitala tekniken?

– När mina söner för ca 7 år sedan ville komma till Lysekil och arbeta tillsammans, ställdes nya krav på samarbete. Johan är tandtekniker och Fredrik tandläkare. Vi fortsatte med konventionella avtryck och införskaffandet av en en labscanner kändes naturligt. Att sedan följa upp med fräsmaskiner var helt i linje med vår vision.

Redan då var konkurrensen från Kina stor och ökade i en kraftigt stegrande kurva. Stora delar av de upphandlingar som görs inom Landstingen slutar i Kinabaserade kontrakt.

Vad fick er att börja med digitala avtryck? 

– I samband med att vi planerade flytten till egna nybyggda lokaler var det naturligt att ta steget fullt ut med digitaliseringen. För 2,5 år sedan införskaffade vi en TRIOS från 3shape. Det som begränsade oss var att alla applikationer för intraoral scanning inte fanns tillgängliga då. Idag känner vi att påsen håller på att knytas ihop och det mesta går att lösa digitalt.

Vilka är de stora fördelarna med digitala avtryck?

– De största fördelarna med digital avtrycksteknik är att arbetsmiljön förbättras. Inga avtryck behöver tas om hand när patienten är behandlad, och papperersarbetet försvinner. Smittskyddet blir enklare och kvalitetssäkringen följer med automatiskt. Efter en trevande inledning ökar säkerheten och behandlingstiden förkortas. Det man först av allt förvånas över är den fina passformen på Cad/Cam-framställda kronor och broar. Borta är problemen med trånga kontaktpunkter och för höga konstruktioner. Efter lite träning är justeringarna få.

I förlängningen innebär detta naturligtvis kostnadsbesparingar.

Vad tror du hindrar andra tandläkarna från att digitalisera?

– Det okända är alltid skrämmande. Speciellt som äldrekollega har man oftast skaffat sig en komfortzon som är svår att lämna. Ett annat hinder är oviljan att lära nytt, men också en ovilja till större investeringar när man närmar sig pensionsåldern. En ålderstrappa i en organisation underlättar avsevärt övergången till digital teknik. En intern datasupport finns oftast redan på kliniken och den externa supporten fungerar då väl.

Låsta system har dominerat marknaden under lång tid, men trenden går mot full öppenhet. När en leverantör inser att man stänger ute fler användare än man stänger in, så förändras synen på slutenhet.

Vilken utbildningen behövs?

– De utbildningspaket som följer köpet av introral scanner fyller med all sannolikhet behoven för att på ett säkert sätt komma igång. För vår del fungerade det väl.

Vad säger vetenskapen?

– Vetenskapen har tyvärr inte hängt med i den snabba utvecklingen. Stora vita fält finns att utforska. Vi börjar få svar på hur vi kan förvänta oss om hur t ex Zirkonium bör användas och beter sig i munhålan. Det gäller även litiumsilikatbaserade keramer och 3D-printing av t ex kobolt-krom, sk lasersintring. Det återstår en hel del klinisk forskning.

Vad betyder digitaliseringen för patienten?

– Patienterna upplever det oftast som en befrielse att slippa de tuffa avtrycken och känner sig vara med i framställningsprocessen. De skannade bilderna är pedagogiska och ger samtidigt en god image till kliniken.

Finns det även miljövinster med den digitala tillverkningen?

– Det är klimatsmart att arbeta i en fullt digitaliserad kedja. Som Sven Scholander uttryckte det på rim i Tylösand:

”Efter kaffet fick Oxbys presentera,
hur familjen fått det digitala att fungera.
Klimatsmart är viktigt, gå inte på en mina,
ge fan i att skicka torsken till Kina.”

– Vi får inte glömma historien. De få svenska tandtekniker som finns kvar i Sverige idag tillhör det absoluta toppskiktet. Labben är oftast fulldigitaliserade och tyvärr vet inte många tandläkare att de produkter som de erhåller från tandteknikern är digitalt framställda. Digitaliseringen har varit en rationaliseringsväg i ambitionen att konkurrera med den stora importen av tandtekniska arbeten från utlandet, främst Kina.

– Såvitt vi vet är vi i dagsläget det enda fulldigitaliserade tandvårdsteamet i Sverige, som har intraoral scanning fram till fullt färdigt dentaltekniskt arbete, under ett och samma tak. Vi kallar det ”Klimatsmart med precision”.

– Jag är övertygad om att den digitala utvecklingen kommer att ta fart även på tandläkarsidan med en ny generation tandläkare som är IT-vana och arbetar vid de alltfler större kliniker som håller på att ta över.

– Landstingen bör dock se över sina klimatmål för att skynda på den digitala utvecklingen på folktandvårdsklinikerna.

 

Om Tandvårdsgruppen i Lysekil:
Det främsta målet för de nio medarbetarna är att erbjuda patienten en frisk och fräsch mun hela livet. På sitt egna tandtekniska laboratorium skapar man kronor, broar och implantat – ”Klimatsmart med precision”.

Tandvårdsgruppen Team Oxby i Lysekil

Tandvårdsgruppen Team Oxby i Lysekil

 

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24