Göran Koch hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping

Personnytt

Göran Koch utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för att han genom sin forskning försett tandläkarvärlden med värdefulla kunskaper och bidragit till att sätta Odontologiska Institutionen och Hälsohögskolan på kartan.

Göran Koch har som chef vid Odontologiska Institutionens barntandvårdsavdelning 1972 — 2001 varit initiativtagare till och drivkraft för det framgångsrika tandhälsoarbete som ligger till grund för den framskjutna position som tandvården och tandhälsan i Jönköpings län har i dag.

 

goran_koch_350

Nationellt och internationellt är professor Göran Koch erkänd som välmeriterad forskare och föreläsare. Han har genom sin forskning och genom sina många uppdrag i svenska och internationella tandläkarorganisationer bidragit till att sätta Jönköping och Odontologiska Institutionen på kartan. Med mer än 215 vetenskapliga artiklar, ett tiotal läroböcker som utgivits på flera språk samt som medarrangör i flera konsensuskonferenser har Göran Koch försett tandläkarvärlden med stora kunskaper.

Forskarstuderande på Hälsohögskolan har i Göran Koch en outtröttlig handledare och inspiratör. Hans engagemang och förmåga att entusiasmera och uppmuntra i forskning och utbildning har varit och är en stor tillgång för alla som arbetar eller får behandling i tandvården.

 

Källa: Högskolan i Jönköping

Taggar
Personnytt