Gratis patientkanal kan bli dyr affär

Företagsnytt

2010-11-11 ”Framtidens väntrum utan kostnad” kan bli en dyr affär. Tandläkare varnar för företaget Procast Media, som inte håller vad det lovar.

”Framtidens väntrum är här!” lovar företaget Procast Media i sin marknadsföring. Tandvårdskliniker lockas att skaffa ”eleganta monitorer” till väntrum och behandlingsrum. Sedan ska en blandning av underhållningsprogram, klinikinformation och reklam visas – utan kostnad för kliniken.

Kliniken betalar en månadshyra till ett annat företag för monitorerna. Några dagar innan hyran ska betalas, ska Procast Media betala in samma summa för rätten att visa reklam på kliniken.

Utbetalningar uteblir
På senare tid har dock betalningar från Procast Media uteblivit. Oavsett om pengarna har kommit in eller inte, måste kliniken betala hyran för monitorsystemet. Det handlar om tusentals kronor varje månad. Summan beror på hur många monitorer man hyr.

Flera kliniker har varit i kontakt med Tandläkartidningen och berättat att företaget inte har betalat ut pengar, eller har betalat ut dem flera månader för sent. Läs mer om deras erfarenheter i Tandläkartidningen nummer 13 2010.

Inom tandvården har Procast Media uppåt 1 000 kunder med sammanlagt runt 1 750 skärmar.

Hos Kronofogden fanns den 21 oktober sammanlagt 24 ansökningar av olika typer mot Procast Media.

Källa: Janet Suslick/Tandläkartidningen


Kommentar från Procast Media:

Vi på Procast Media vill gärna lämna följande kommentar till uppgifterna i media kring vårt väntrumssystem och ersättningen till tandläkarklinikerna.

Grunden till artikeln är att utbetalningen av reklamersättningarna till vissa kliniker uteblivit eller försenats. Bakgrunden är att vi under de senaste 5 åren vuxit väldigt snabbt. Tyvärr har vår organisation inte klarat av volymökningen, vilket har påverkat betalningarna till ett antal kliniker. Volymökningen ställer även krav på anpassningar i själva affärsmodellen.

Vi beklagar detta djupt och har full förståelse för att detta skapat irritation och problem ute på de drabbade klinikerna. Vi har under hösten arbetat hårt för att få ordning på problemen och är klara med nya system, nya ekonomiansvariga och en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Vi kommer nu att kontakta våra kunder och presentera det nya upplägget. En process som redan påbörjats. I samband med det kommer vi även att åtgärda betalningarna bakåt i tiden för de som drabbats.

De kliniker vi hunnit träffa har gett bra feedback på våra åtgärder. Vi hoppas på det här sättet att kunna återfå förtroendet från klinikerna som är vår största tillgång.

Vi vill slutligen också kommentera att de ärenden som legat hos kronofogden har undanröjts. 12 ärenden väntar dock på att bli avregistrerade ur systemen.

/John Bergström, VD Procast Media AB

Taggar
Företagsnytt