Gratis tandvård till alla under 23 år

Budgetproposition

Regeringen och Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna kommit överens om att införa avgiftsfri tandvård fram till 23 års ålder. Den nuvarande gränsen går i de flesta landsting vid 19 år.

– Jag är glad över att vi nu kan garantera fler unga en avgiftsfri tandvård. Genom att grundlägga en god tandhälsa i unga år hos fler än idag kan vi också på sikt minska skillnaderna i tandhälsa, och därmed hälsoklyftorna i befolkningen, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, i ett pressmeddelande.

Införandet kommer att ske i två steg. 2017 höjs åldersgränsen till 21 år, 2018 till 23 år.

Västra Götalandsregionen är ett av de landsting som redan har höjt gränsen för gratis tandvård fram till 24 år. Enligt Vänsterpartiet har andelen 20-21-åringar som besöker tandläkaren fördubblats efter införandet.

Satsningen beräknas kosta 233 miljoner kronor år 2017 och därefter 463 miljoner kronor per år från 2018.

 

Höstbudgeten presenteras i sin helhet den 21 september.