Gunilla Swanholm ny ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening

Personnytt

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, blir ny ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening. Föreningens medlemmar utgörs av högsta cheferna inom respektive folktandvårdsorganisation i landet och arbetar framför allt med tandvårdsfrågor på nationell nivå.

– Det känns oerhört roligt och spännande att få leda arbetet i föreningen.  Vi har ett tätare och tätare samarbete över landet och det gagnar både våra patienter och vår personal när vi kan lära av varandra, säger Gunilla Swanholm.

Sveriges Folktandvårdsförening höll i förra veckan ett ordinarie årsmöte. Bent Petersen, tidigare ordföranden, hade sedan tidigare aviserat att han inte skulle ställa upp för omval. Istället blir det alltså Gunilla Swanholm som tar över. Innan Gunilla började som tandvårdsdirektör I Uppsala var hon tandvårdschef i Halland mellan 2007 och 2014.

– En av de viktigaste frågorna nu handlar om kompetensförsörjning där vi tillsammans i föreningen arbetar på många plan för att hitta lösningar, säger Gunilla Swanholm. En annan stor fråga för folktandvården är hur vi ska kunna bli en tydligare aktör i folkhälsoarbetet. Vi har i nästan hela landet ett uppdrag att arbeta med information och förebyggande insatser och där borde vi hitta vägar för ökat samarbeta med övrig hälso- och sjukvård.

 

Källa: Sveriges Folktandvårdsförening

Taggar
Personnytt